Transparență

Studiază rapoartele noastre de activitate și vezi informații despre noi.

Credem în transparență și onestitate. Fiind o organizație care militează pentru elevi, credem că trebuie să tindem spre obiective înalte de transparență și să luăm deciziile în consultare cu beneficiarii sistemului educațional. Aici vei găsi rapoarte de activitate, cum funcționăm și cum ne finanțăm.

Cine asigură conducerea?

Consiliul Director este cel care decide obiectivele organizației și toate proiectele acesteia, fiind ales pe un mandat de 2 ani. Fiecare vicepreședinte are în subordine un departament, fiind persoană de legătură directă cu echipa executivă. Fără o echipă care să pună în aplicare deciziile luate, organizația ar funcționa mai greu. Vezi aici Consiliul Director.

Echipa executivă

Rapoarte anuale